Gå direkte til innhold

Forskningsrådets stipendbase for mobilitet

Stipendbasen gir deg en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet eller andre aktører. Du får kort informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte du kan få. Utfyllende informasjon finner du i utlysninger og retningslinjer på nettsidene til aktøren som forvalter stipendet.

Stipendbasen omfatter ikke alle mobilitetsordninger som måtte eksistere. Den dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid som omfatter Europa, USA, Canada, Russland, India, Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og Sør-Afrika. Ordinære forskningsmidler finner du ikke i denne basen.

Hjemland

Målland

Fagområde

Nivå

Master PhD Postdoktor Seniorforsker

Varighet

Mindre enn 3 måneder 3 - 12 måneder Mer enn 12 måneder