Gå direkte til innhold

Norge for forskere

Velkommen til EURAXESS Norges portal med praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. EURAXESS Norge består av forskningsinstitusjoner som gir assistanse til mobile forskere. Alle tjenester er kostnadsfrie.

Se EURAXESS Services Commitment (engelsk)

EURAXESS Services Network

Nyheter

  • FRIPRO mobilitetsstipend

    FRIPRO mobilitetsstipend er en søknadstype innenfor Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Stipendet skal styrke yngre forskeres mobilitet og bidra til deres karriereutvikling. FRIPRO mobilitetsstipend er åpent for søkere fra alle fagfelt.

  • Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

    Norske søkere sender for få søknader til EUs mobilitetsordning Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.

Flere nyheter

Ledige stillinger

Se alle