TILBAKE TIL FORSKE ET ANNET STED

Trygderettigheter og forsikring

Sjekk om du har medlemskap i norsk folketrygd når du reiser ut og hvilke ytelser du har rett til.

I de fleste tilfeller vil det også være fornuftig å tegne en privat forsikring.

I svært mange tilfeller vil du være dekket av den norske folketrygden under utenlandsoppholdet, men dette avhenger av din arbeidssituasjon og tilknytning til Norge under oppholdet. Mange forhold spiller inn og det er derfor vanskelig å gi en fullstendig oversikt over hva som vil gjelde for den enkelte. Her gir vi et bilde av hva som er hovedreglene for følgende kategorier forskere:

Forsikringer gjennom arbeidsgiver, Hovedtariffavtalen (HTA)

En forutsetning for å bli dekket av forsikringer gjennom arbeidsforholdet, er at du beholder samme arbeidsforhold i utenlandsperioden.

Selv om du er dekket gjennom norsk eller et annet lands folketrygd, anbefales det likevel å tegne en privat forsikring, som dekker blant annet hjemtransport ved død, hjemreise ved sykdom/dødsfall i nærmeste familie, samt utgifter til medisiner og annet som ikke trygden dekker. Gjør en vurdering av eget forsikringsbehov og ta kontakt med ulike forsikringsselskaper.

Dersom du ikke har norsk folketrygdsmedlemskap i perioden, bør du se på muligheten for å tegne privat forsikring i det landet du skal til. Norske forsikringsselskap krever vanligvis at du er medlem av den norske trygden for at du skal kunne tegne forsikring hos dem.

Sjekk de forsikringene du har om de vil være gyldige under utenlandsoppholdet. Vær oppmerksom på at en reiseforsikring vanligvis bare dekker de 90 første dagene av oppholdet. De samme begrensningene finnes ofte på forsikringer knyttet til kredittkort.

Leier du ut boligen din i Norge, krever mange forsikringsselskap at du endrer boligforsikringen din til en uteleieforsikring for perioden du leier ut. Husk også å beholde innboforsikringen din dersom du leier ut møblert. Den skal dekke dine eiendeler, men ikke det som tilhører leietager. Innboforsikring for boligen du leier i utlandet, må du tegne i landet du skal til.

Skal du til et EU/EØS land, tar du med deg Europeisk helsetrygdekort. Reiser du til land utenfor EU/EØS og du beholder medlemskapet i den norske folketrygden, får du et trygdebevis. Hvis det finnes en trygdeavtale mellom Norge og landet du skal til, vil det stå på trygdebeviset, hvilken agent som administrerer ordningen i det landet du skal til. Kontakt denne agenten for informasjon om hvilke helseinstitusjoner du bør bruke i vertslandet.

Hvis det ikke finnes en trygdeavtale med landet du skal til, vil du måtte legge ut for helseutgifter, spare på kvitteringer og søke refusjon fra HELFO senest innen 6 måneder etter at du kommer hjem. Norsk ambassade kan i noen tilfeller garantere for dekning av særlig høye helseutgifter i en akutt situasjon. Les mer om behandling i utlandet på helsenorge.no

Det finnes dessverre ikke et fysisk forsikringsbevis på dekning gjennom Hovedtariffavtalen (HTA). Ta kontakt med arbeidsgiver hjemme i Norge, dersom du har kommet i en situasjon du mener HTA gjelder.

Private forsikringspoliser har fysiske forsikringsbevis og du bør ta med deg et bevis og en beskrivelse av forsikringsdekningen på engelsk.

Refusjon av helseutgifter er mest aktuelt for opphold utenfor EU/EØS og det er en forutsetning at du er medlem av folketrygden. Du kan også få refudert utgifter etter norske regler innen EU/EØS under visse betingelser. Helsetjenester som i Norge dekkes av annet lovverk enn folketrygdloven får du ikke stønad til mens du oppholder deg i utlandet. Det kan være vaksiner, tannbehandling og helsekontroller.

Din norske arbeidsgiver skal forskuttere utgiftene dine og deretter kreve refusjon fra HELFO. Forskere må i tillegg legge ved invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen i utlandet og dokumentasjon fra norsk arbeidsgiver som bekrefter inntekt fra Norge mens du arbeider i utlandet.

Mer informasjon og kontaktpunkter for hjelp finner du på følgende nettside:

Andre relevante ressurser: