Om det norske EURAXESS-nettverket

EURAXESS Contact Points i Norge

 

EURAXESS Contact Points, representert ved forskningsinstitusjoner, assisterer mobile forskere og deres familier i praktiske spørsmål. Ta gjerne direkte kontakt.

Institusjoner som vil bli med i EURAXESS Services Network kan lese om det norske nettverket (EURAXESS-vert).

Universitetet i Oslo
Erland Nettum
E-post: ismo-post@admin.uio.no
URL: International researchers - University of Oslo

Universitetet i Bergen
E-post: euraxess@uib.no
URL: Internatonal Centre

NTNU
Kathrine Vangen
E-post: euraxess-services@adm.ntnu.no
URL: NTNU International Researcher Support

UiT Norges arktiske universitet
E-post: research.mobility@support.uit.no
URL: EURAXESS at UiT The Arctic University of Norway

Universitetet i Stavanger
Kjetil Kiil Halvorsen
E-post: euraxess@uis.no
URL: University of Stavanger

University of Agder
Malin Stine Hauge
E-post: malin.s.hauge@uia.no
URL: Working at University of Agder

Nord Universitet
Bodil Blix Aase
E-post: bodil.b.aase@nord.no
URL: Nord University

Oslo Metropolitan University | Storbyuniversitetet
Monica Knutsen de Figueroa
E-post: monica.figueroa@oslomet.no
URL: OsloMet

Fredsforskningsinstituttet - PRIO
Cathrine Bye
E-post: euraxess@prio.no
URL: PRIO

Universitetet i Sørøst-Norge
Britt Granseth Wien
E-post: euraxess@usn.no
URL: Universitetet i Sørøst-Norge

VID vitenskapelige høgskole
Anja Nieuwenhuis
E-mail: euraxess@vid.no
URL: VID Specialized University

 

 

 

Forskningsrådets rolle i EURAXESS

 

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet rollen som nasjonal koordinator og Bridgehead Organisation for EURAXESS i Norge. Forskningsrådet drifter denne portalen som skal gi informasjon til mobile forskere og vertskapsaktører som tar imot forskere. I tillegg fungerer Forskningsrådet som et nasjonalt Service Centre som bistår forskningsinstitusjonene i deres arbeid med forskermobilitet og koordinerer nettverk for vertskapsaktører. Til sist deltar Forskningsrådet strategisk og politisk i ulike fora. 

 

Kontakt EURAXESS i Norges Forskningsråd

 

Adresse: Norges forskningsråd

Postboks 564, 1327 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288

E-post: euraxess@rcn.no