Forske et annet sted

 

Forske i utlandet

En rekke praktiske spørsmål følger med et forskeropphold i utlandet. Hva skal du ordne før du reiser? Hva skjer med boligen, skatt, pensjonspoeng og barnas skolegang?

I denne seksjonen har vi samlet aktuell informasjon for deg som skal igang med et forskeropphold i utlandet.

Det er mange gode grunner til å ta et forskningsopphold utenlands. Uansett hvilken grunn du måtte ha, er det et godt råd å starte så tidlig som mulig med å planlegge oppholdet slik at du luker ut mest mulig usikkerhet i forkant av reisen. Mange brikker skal falle på plass. Alt fra finansiering til det praktiske med oppholdstillatelse og skatt er temaer du vil måtte sette deg inn i.

Får du beholde medlemskapet i folketrygden når du reiser ut? Skal du vurdere å tegne en privat forsikring mens du er i utlandet? Dette og mye mer drøftes her.

EURAXESS i andre europeiske land

Alle landenes EURAXESS-portaler gir mobile forskere og deres familier praktisk informasjon relatert til dagligliv og arbeid som forsker. Besøk seksjonen til det EU/EØS-landet du vil reise til.

EURAXESS utenfor EUROPA

Hvis du skal utenfor Europa, kan du kontakte EURAXESS Links. EURAXESS Links er et nettverks- og informasjonsapparat som støttes av Europa Kommisjonen. Hensikten er å opprettholde linken mellom Europa og Europeiske forskere utenfor Europa og stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid.

Nettverket inkluderer forskere på alle nivå og fag, og gir en mulighet for at Europeiske forskere utenfor Europa kan komme i kontakt med hverandre og også holde kontakten med Europa. EURAXESS Links bidrar til at forskere også utenfor Europa blir anerkjent som en viktig ressurs for European Research Area (ERA), uavhengig av om de forblir i utlandet eller velger å returnere til Europa.

Inntil vi får på plass det norske innholdet i sin helhet, henviser vi deg til de engelskpråklige nettsidene Departure condition/Formalities.

Hva trenger jeg å vite for å reise til USA?