Det norske EURAXESS nettverket

 

 

EURAXESS og vertskapsrollen

Mobilitet stiller nye kompetansekrav til institusjoner som ansetter eller får besøk av internasjonale forskere og som sender medarbeidere til utenlandske forskningsinstitusjoner. 

EURAXESS Services Network danner møteplasser der spørsmål om mobilitet settes på agendaen for å utveksle erfaringer, slik at apparatet for mottak og utsending av forskere stadig bedres. Nettverket er etablert i 40 europeiske land.

EURAXESS Services Network har to hovedoppgaver

 1. Gi informasjon og assistanse til mobile forskere og deres familier i spørsmål om skatt, trygd, pensjon, arbeids- og oppholdstillatelse og andre praktiske forhold. Alle tjenester gjennom EURAXESS Services Network er kostnadsfrie. Informasjon gis gjennom dette nettstedet og de enkelte landenes nettsider
  I tillegg finnes det over 500 forskningsinstitusjoner med et EURAXESS Service Centre som assisterer mobile forskere. Se også kontaktopplysninger for EURAXESS ved norske institusjoner.
 2. Mobilitet setter også høye krav til arbeids-, velferds, og personalpolitikk. EURAXESS Services Network spiller en sentral rolle i dette ved både å fange opp problemstillinger og finne nye løsninger på disse politikkfeltene.

Hvordan blir institusjonen med i EURAXESS- initiativene?

 1. Alle kan publisere stillinger og søke i CV- databasen på den europeiske EURAXESS-portalen. Forskere kan selv legge ut sin CV her.
 2. Institusjonen deltar uformelt i EURAXESS Services Network ved å melde inn kontaktpersoner til Forskningsrådet for å bli ført opp på liste for EURAXESS Services Network i Norge. Institusjonen kan formalisere sin deltakelse ved å signere EURAXESS Declaration of Commitment (534.41 KB) som EURAXESS Contact Point. Dokumentet sendes til Forskningsrådet.
 3. Institusjonen kan også slutte seg til EUs personalpolitikk ved å signere Charter og Code. Ta gjerne utgangspunkt i brevforslaget (25.9 KB) og send det per post til EU-Kommisjonen. En scannet kopi sendes Forskningsrådet på e-post.
   
  Adresse EU-Kommisjonen:
  SDME 2/2
  B-1049 Brussels - Belgium
 4. Charter og Code implementeres ved å følge EUs fastlagte prosedyre. For mer informasjon se: Charter og Code i Norge