< TILBAKE TIL FORSKE ET ANNET STED

REISE MED EKTEFELLE

 

Mange reiser med ektefelle/partner på forskningsoppholdet og det kan være en utfordring å ivareta begges karriere på utenlandsoppholdet. Her er en oversikt over noen muligheter.

Vitenskapelige stillinger i utlandet

Personlige nettverk er ofte utgangspunktet for et forskeropphold eller en forskerstilling i utlandet. Da gjelder det å bruke egne og ditt fagmiljøs kontakter. En annen innfallsvinkel er å søke på utlyste stillinger.

Aktuelle stillingsdatabaser er:

Søke andre stillinger i utlandet

Foruten å søke på utlyste stillinger, kan det være lurt å sende åpne søknader eller ta direkte kontakt med en arbeidsgiver eller fagmiljø for å formidle din interesse og kompetanse for jobb. Andre tradisjoner for ansettelse kan gjøre at dette er avgjørende for om du får jobb.

Forskningsinstitusjoner i noen land ansetter gjerne forskeres partnere, som ikke selv er forskere, men som ofte er høyt utdannet, i administrative stillinger.

Europa

Som EU/EØS-borger kan du fritt søke jobb i andre europeiske land.

  • Dersom du skal bo i et annet europeisk land, kan du ta kontakt med andre medlemmer i nettverket. Flere land har egne veiledningstjenester for partnere som følger med mobile forskere på deres utenlandsopphold og Euraxess-nettverket kan sette deg i kontakt med disse.For en oversikt over EURAXESS i Europa se: EURAXESS around the world
  • Eures formidler ledige stillinger i andre europeiske land og delvis i resten av verden. EURES-rådgiverne tilbyr i tillegg veiledning og rådgivning etter behov underveis i jobbsøkerprosessen. Du kan derfor starte jobbsøkningsprosessen allerede før avreise.

Utenfor Europa

Du trenger i utgangspunktet arbeidstillatelse for å kunne jobbe i land utenfor EU/EØS. Ta kontakt med det aktuelle lands ambassadefor informasjon om arbeidstillatelse.

Her er noen aktuelle stillingsdatabaser:

Frivillig arbeid

Mange land har også et betydelig marked for frivillig, ubetalt arbeid. Aktuell stillingsdatabaser for frivillig arbeid er:

Ta høyere utdanning i utlandet?

 

 

ANSAs studieinformasjon for utdanning i utlandet utarbeider informasjon og driver en veiledningstjeneste om utdanning i utlandet. ANSA svarer på spørsmål om land, fag, søknadsprosesser, godkjenning, praktiske spørsmål med mer: www.ansa.no

Aktuelle databaser og nettportaler for utdanning i utlandet:

Støtte fra Lånekassen til utdanning

Du kan få støtte fra Lånekassen dersom du tar utdanning på fulltid ved et offisielt godkjent lærested og dersom utdanningen tilsvarer en norsk bachelor- eller mastergrad, eventuelt doktorgrad, og har samme opptakskrav som i Norge. Les mer på Lånekassens nettsider.

Være hjemme med barn?

 

 

Mange velger å få barn i forbindelse med et forskeropphold utenlands, slik at den ene av partene er hjemme med barnet i perioden mens den andre jobber. Her er økonomiske stønader du kan ha rett til.